fbpx

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2563 นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมให้สุขศึกษาเรื่องการบริหารปอด พร้อมจัดทำนวัตกรรมบริหารปอดให้แก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมกระดานกระแทกพาเพลิน ร่วมกับการบูรณาการรายวิชา PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ให้แก่ผู้งสูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพปอดและเสริมทักษะในการมองเห็นและพัฒนาทางสมองรวมทั้งการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official