fbpx

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 4201 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอสัมนาวิชาการของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รายวิชา PUBH 481 สัมนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งนี้นิสิตได้นำเสนอหัวข้อสัมมนาประเด็นของ อาหารแลกเปลี่ยนในผู้ป่วยเบาหวาน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ และลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้านบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู และ อ.ภัทรนัย ไชยพรม ร่วมรับฟังการนำเสนอสัมมนาในครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official