fbpx

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณะบดีคระสาธารณสุขศาสตร์ และ อ.ภัทรนัย ไชยพรม พร้อมด้วยอาจารย์แหล่งฝึก ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอ Case Conference การดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 14 Case และสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุให้แก่นิสิต

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official