fbpx

นิสิตจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น รวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม สร้างฝายชะลอน้ำ (CHECK DAM) ตามแนวทางจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อใช้ปิดกั้นและควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า บริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official