fbpx

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการการคัดกรองภาวะโลหิตจางและประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง และการตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official