fbpx

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.จิติมา กตัญญู ได้ประสานแหล่งฝึกศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง โดยมี คุณพีรยา นพคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official