fbpx

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย สสจ.ลำปาง แรงงานจังหวัดลำปาง ประกันสังคมจังหวัดลำปาง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จังหวัดลำปาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอึจสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเนชั่น ทั้งนี้ ผศ.ทนพญ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์ ประธานโครงการ พร้อมด้วย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official