fbpx

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้กล่าวต้อรับและชี้แจงการเรียนการสอนของหลักสูตร

 

 

ภาพ/ข่าว : อ.ภัทรนัย ไชยพรม

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official