fbpx

บุคลากร - เจ้าหน้าที่

Image
นายเปรม  อุ่นเรือน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบบริการสารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 
อีเมล : praem_aun@nation.ac.th
โทร : 054 265 170 ต่อ 125
Image
นายเอกพันธ์  วุฒิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานระบบบริการสารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อีเมล : aekkapan_wut@nation.ac.th
โทร : 054 265 170 ต่อ 125