fbpx

บุคลากร - เจ้าหน้าที่

Image
                       เปรม  อุ่นเรือน
        ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนงานระบบบริการสารสนเทศ
        อีเมล : praem_aun@nation.ac.th
        โทร : 054 265 170 ต่อ 125
Image
                       เอกพันธ์  วุฒิชัย
        ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่วนงานระบบบริการสารสนเทศ
        อีเมล : aekkapan_wut@nation.ac.th
        โทร : 054 265 170 ต่อ 125