fbpx

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นพื้นฐาน"

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลำปาง