fbpx

โครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา โดยมี ผศ. (พิเศษ) ดร.ภญ. รุ่งทิวา  หมื่นปา ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง

 

 

 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official