fbpx

การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลย์หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล โรงพยาบาลสันทราย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่  18 มกราคม 2562

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official