fbpx

"คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  และให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 เนื่องใน “วันมหิดล” เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม 2562  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าต้นกวาว  อ.สารภี   จ.เชียงใหม่"

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official