fbpx

การอบรมเรื่อง “ประสบการณ์การใช้  Smart Classroom"  เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 มีอาจาร์ยประจำคณะทันตแพทย์ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ฟันสวยยิ้มใส โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official