fbpx

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวจุฑามาศ พึ่งสว่าง รหัสประจำตัว 6316010012 ได้รับรางวัลการประกวดขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา2562 ประเภทดาว และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศในวันที่27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.45 น. ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official