fbpx

สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมใจบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียง ศึกษาสงเคราะห์จิตตอารีย์ อ. เมือง จ. ลำปาง

No Images

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official