fbpx

โครงการ พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา ,โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สร.) 12 กันยายน 2563 ณ วัดสามัคคีบุญญาราม

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official