fbpx

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมระบบเครือข่าย

Image

18-19 ธ.ค.2561 กิจกรรมอบรมการเชื่อมโยงฯ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเนชั่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระหว่าง 18 - 19 ธันวาคม 2561 วิทยากรได้แก่ คุณเปรม อุ่นเรือน คุณเอกพันธ์ วุฒิชัย และคุณศราวุธ  เบี้ยจรัส จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
[link]

ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

Image

14 ธ.ค.2561 โครงการเนชั่นปันรัก เติมความสุข

อาจารย์นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ในโครงการเนชั่นปันรักเติมความสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว การมีจิตอาสา และพัฒนานักศึกษาในด้านการมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำ อีกทั้งกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสุข [clip]

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์

Image

13 - 14 ธ.ค. 2561 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ฯ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดกิจกรรมอบรมารพัฒนาเว็บไซต์ Webmaster
ให้กับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเนชั่น
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระหว่าง 13 - 14 ธันวาคม 2561
[link]

ทำกิจกรรมบริการวิชาการ

Image

11 ธ.ค.2561 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ร่วมทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 มีผู้นำชุมชน และพนักงานข้าราชการเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านดง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

วัดมิ่งเมืองมูล

Image

25 พ.ย.2561 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม ที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 24 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61 โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด
[6 clip]

business day

Image

21 พ.ย.2561 Business Day

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน Business Day - "ล่องสะเปา....จาวเนชั่น" วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา. 9:00 - 14:00น. ณ อัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น พบกับร้านค้าจากนักศึกษา กว่า 14 ร้านค้า อาทิ เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวเหนียวหมูย่าง ส้มตำไก่ทอด ยำรสเด็ด ลูกชิ้นทอด ไก้ป๊อป เป็นต้น มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประกวดกระทง, ประดิษฐ์กระทง, ลอยกระทง, ปล่อยปลาไหล, ดนตรีสด  ภายในงานใช้คูปองในการซื้อสินค้า สามารถซื้อได้ที่หน้างาน [gallery : album]

18 พ.ย.2557 แข่งขันตอบคำถามด้านการบัญชี ครั้งที่ 8

ร่วมแข่งขัน โครงการแข่งขันตอบคำถามปัญหาวิชาการด้านการบัญชี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ่ายทำโดย นายภูมินันท์ กานดา นายธันวา วงศ์ศรีนุกูล และนายศิริพงศ์ ศรเกตุ
Image

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 50 เครื่อง 
ดูแลโดย นายเอกพันธ์  วุฒิชัย 
ใช้สอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหมวดศึกษาทั่วไป
Image

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะ
จำนวน 20 เครื่อง 
ดูแลโดย นายเอกพันธ์  วุฒิชัย 
ใช้สอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Please publish modules in offcanvas position.