fbpx

นักศึกษาสาชาวิชา รปศ.ชั้นปีที่ 2 พร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาดูงานโครงการธุรกิจเพื่อสังคม : โครงการสหรีจันตาเพื่อความยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการชุมชนในรายวิชาการตลาดสำหรับภาครัฐ ณ บ้านสันก้างปลา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 ตุลาคม 2561